سرور تیم اسپیک (ایران)

سرور تیم اسپیک ایران - شبکه اینترنت
45,000تومان ماهانه

مدیرت کامل سرور


  • 32 نفره ظرفیت سرور
  • تا حداکثر کیفیت کیفیت صدا
  • ایران محل سرور
  • ترافیک نامحدود
  • 1 الی 6 ساعت کاری زمان تحویل سرور