سرور مجازی ایران جشنواره بهاره

IR_VPS_SPR1
شروع از 119,000تومان ماهانه • 4GB Ram
 • 1Core CPU
 • 30GB SSD HDD
 • نامحدود Bandwidth
 • رایگان DDOS Protection
IR_VPS_SPR2
شروع از 139,000تومان ماهانه • 6GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SSD HDD
 • نامحدود Bandwidth
 • رایگان DDOS Protection
IR_VPS_SPR3
شروع از 189,000تومان ماهانه • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 60GB SSD HDD
 • نامحدود Bandwidth
 • رایگان DDOS Protection
IR_VPS_SPR4
شروع از 279,000تومان ماهانه • 12GB Ram
 • 6Core CPU
 • 80GB SSD HDD
 • نامحدود Bandwidth
 • رایگان DDOS Protection