هاست اختصاصی ( جشنواره پاییز )

Dhost_Fall_ST 1
20,000تومان ماهانه
 • فضای میزبانی 2 گیگابایت
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • cPanel کنترل پنل
 • ترافیک 50 گیگابایت
 • دامنه اضافه ندارد
Dhost_Fall_ST 2
34,000تومان ماهانه
 • فضای میزبانی 5 گیگابایت
 • رم 3 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • cPanel کنترل پنل
 • ترافیک 250 گیگابایت
 • دامنه اضافه 1 عدد
Dhost_Fall_ST3
69,000تومان ماهانه
 • فضای میزبانی 10 گیگابایت
 • رم 6 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • cPanel کنترل پنل
 • ترافیک 1 ترابایت
 • دامنه اضافه 2 عدد
Dhost_Fall_PRO 1
139,000تومان ماهانه
 • فضای میزبانی 20 گیگابایت
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • cPanel کنترل پنل
 • ترافیک 3 ترابایت
 • دامنه اضافه 3 عدد
 • رایگان گواهی SSL
Dhost_Fall_PRO 2
279,000تومان ماهانه
 • فضای میزبانی 50 گیگابایت
 • رم 16 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • cPanel کنترل پنل
 • ترافیک نامحدود
 • دامنه اضافه 5 عدد
 • رایگان گواهی SSL