سرور مجازی میکروتیک

MT_US1
162,000تومان ماهانه

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

  • 512MB Ram
  • 2Core CPU
  • 400GB Traffic
  • 1Gb Uplink (Port)
  • USA Location
MT_UAE1
354,000تومان ماهانه

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

  • 512MB Ram
  • 1Core CPU
  • 100GB Traffic
  • 1Gb Uplink (Port)
  • UAE Location