سرور مجازی میکروتیک

MT_US1
162,000تومان Monthly

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 512MB Ram
 • 2Core CPU
 • 400GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • USA Location
MIK_TR
273,000تومان Monthly

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 1024MB Ram
 • 2Core CPU
 • نامحدود Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Turkey Location
MT_UAE1
354,000تومان Monthly

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 100GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • UAE Location