سرور مجازی هنگ کنگ

پلان 1 گیگابایت (هنگ کنگ)
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 40GB SSD
 • Hong Kong Location
 • 1Gb Port
 • 500GB Trafic
پلان 2 گیگابایت (هنگ کنگ)
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 50GB SSD
 • Hong Kong Location
 • 1Gb Port
 • 1TB Trafic
پلان 4 گیگابایت (هنگ کنگ)
 • 4GB Ram
 • 4Core CPU
 • 60GB SSD
 • Hong Kong Location
 • 1Gb Port
 • 1TB Trafic
پلان 8 گیگابایت (هنگ کنگ)
 • 8GB Ram
 • 8Core CPU
 • 120GB SSD
 • Hong Kong Location
 • 1Gb Port
 • 3TB Trafic