سرور مجازی روسیه

پلان 1 گیگابایت (روسیه)
شروع از 366,000تومان ماهانه
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB HDD
 • Russia Location
 • 1Gb Port
 • 100GB Trafic
پلان2 گیگابایت (روسیه)
شروع از 642,000تومان ماهانه
 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 30GB HDD
 • Russia Location
 • 1Gb Port
 • 100GB Trafic
پلان 4 گیگابایت (روسیه)
شروع از 1,212,000تومان ماهانه
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB HDD
 • Russia Location
 • 1Gb Port
 • 200GB Trafic
پلان 8 گیگابایت (روسیه)
شروع از 2,316,000تومان ماهانه
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB HDD
 • Russia Location
 • 1Gb Port
 • 200GB Trafic