سرور مجازی ایران برج میلاد SSD

IR_VPS_W 1
99,000تومان ماهانه • 4GB Ram
 • 1Core CPU
 • 30GB SSD HDD
 • نامحدود Bandwidth
 • رایگان DDOS Protection
IR_VPS_W 2
139,000تومان ماهانه • 6GB Ram
 • 2Core CPU
 • 50GB SSD HDD
 • نامحدود Bandwidth
 • رایگان DDOS Protection
IR_VPS_W 3
269,000تومان ماهانه • 12GB Ram
 • 4Core CPU
 • 100GB SSD HDD
 • نامحدود Bandwidth
 • رایگان DDOS Protection
IR_VPS_01
شروع از 120,000تومان ماهانه • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD HDD
 • 500GB Bandwidth
 • (با امکان فعالسازی) DDOS Protection
IR_VPS_02
شروع از 150,000تومان ماهانه • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 25GB SSD HDD
 • 1TB Bandwidth
 • (با امکان فعالسازی) DDOS Protection
IR_VPS_03
شروع از 170,000تومان ماهانه • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 30GB SSD HDD
 • 3TB Bandwidth
 • (با امکان فعالسازی) DDOS Protection
IR_VPS_04
شروع از 250,000تومان ماهانه • 6GB Ram
 • 4Core CPU
 • 40GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • (با امکان فعالسازی) DDOS Protection
IR_VPS_05
شروع از 378,000تومان ماهانه • 10GB Ram
 • 6Core CPU
 • 80GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_06
شروع از 690,000تومان ماهانه • 16GB Ram
 • 6Core CPU
 • 120GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_07
شروع از 999,000تومان ماهانه • 32GB Ram
 • 8Core CPU
 • 160GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection