سرور مجازی ایران برج میلاد

IR_VPS_01
145,000تومان ماهانه
 • 2GB
 • 1Core
 • 20GB SSD
 • 200GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_02
180,000تومان ماهانه
 • 3GB
 • 1Core
 • 25GB SSD
 • 200GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_03
198,000تومان ماهانه
 • 4GB
 • 2Core
 • 30GB SSD
 • 300GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_04
298,000تومان ماهانه
 • 6GB
 • 2Core
 • 50GB SSD
 • 400GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_05
448,000تومان ماهانه
 • 10GB
 • 4Core
 • 80GB SSD
 • 500GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_06
828,000تومان ماهانه
 • 16GB
 • 6Core
 • 120GB SSD
 • 700GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_07
1,198,000تومان ماهانه
 • 32GB
 • 8Core
 • 160GB SSD
 • 1000GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_01_NVMe
165,000تومان ماهانه
 • 2GB
 • 1Core
 • 20GB NVMe
 • 200GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_02_NVMe
198,000تومان ماهانه
 • 3GB
 • 1Core
 • 25GB NVMe
 • 200GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_03_NVMe
235,000تومان ماهانه
 • 4GB
 • 2Core
 • 30GB NVMe
 • 300GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_04_NVMe
345,000تومان ماهانه
 • 6GB
 • 2Core
 • 50GB NVMe
 • 400GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_05_NVMe
520,000تومان ماهانه
 • 10GB
 • 4Core
 • 80GB NVMe
 • 500GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_06_NVMe
948,000تومان ماهانه
 • 16GB
 • 6Core
 • 120GB NVMe
 • 700GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_07_NVMe
1,380,000تومان ماهانه
 • 32GB
 • 8Core
 • 160GB NVMe
 • 1000GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)