سرور مجازی ایران برج میلاد

IR_VPS_03
170,000تومان ماهانه
 • 4GB
 • 2Core
 • 30GB SSD
 • 3TB
 • DDOS Protection
IR_VPS_04
250,000تومان ماهانه
 • 6GB
 • 2Core
 • 50GB SSD
 • Unlimited
 • DDOS Protection
IR_VPS_05
378,000تومان ماهانه
 • 10GB
 • 4Core
 • 80GB SSD
 • Unlimited
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_06
690,000تومان ماهانه
 • 16GB
 • 6Core
 • 120GB SSD
 • Unlimited
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_07
999,000تومان ماهانه
 • 32GB
 • 8Core
 • 160GB SSD
 • Unlimited
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_02_NVMe
170,000تومان ماهانه
 • 3GB
 • 1Core
 • 25GB NVMe
 • 1TB
 • DDOS Protection
IR_VPS_03_NVMe
195,000تومان ماهانه
 • 4GB
 • 2Core
 • 30GB NVMe
 • 3TB
 • DDOS Protection
IR_VPS_04_NVMe
289,000تومان ماهانه
 • 6GB
 • 2Core
 • 50GB NVMe
 • Unlimited
 • DDOS Protection
IR_VPS_05_NVMe
435,000تومان ماهانه
 • 10GB
 • 4Core
 • 80GB NVMe
 • Unlimited
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_06_NVMe
790,000تومان ماهانه
 • 16GB
 • 6Core
 • 120GB NVMe
 • Unlimited
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_07_NVMe
1,150,000تومان ماهانه
 • 32GB
 • 8Core
 • 160GB NVMe
 • Unlimited
 • L3 - L4 - L7 (FREE)