سرور مجازی هند

پلان 1 گیگابایت (هند)
شروع از 252,000تومان ماهانه
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB SSD
 • India Location
 • 1Gb Port
 • 1TB Trafic
پلان 2 گیگابایت (هند)
شروع از 498,000تومان ماهانه
 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 55GB SSD
 • India Location
 • 1Gb Port
 • 2TB Trafic
پلان 4 گیگابایت (هند)
شروع از 990,000تومان ماهانه
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB SSD
 • India Location
 • 1Gb Port
 • 3TB Trafic
پلان 8 گیگابایت (هند)
شروع از 1,980,000تومان ماهانه
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 160GB SSD
 • India Location
 • 1Gb Port
 • 4TB Trafic