هاست لینوکس پر سرعت ایران با هارد SSD کنترل پنل cPanel

FR_cPanel-500MB
34,500تومان سه ماهه

میزبانی در فرانسه

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
FR_cPanel-1 GB
44,500تومان سه ماهه

میزبانی در فرانسه

 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
FR_cPanel-2 GB
75,000تومان سه ماهه

میزبانی در فرانسه

 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
FR_cPanel-5 GB
145,000تومان سه ماهه

میزبانی در فرانسه

 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
IR_cPanel-500MB
45,000تومان شش ماهه

میزبانی در ایران

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
IR_cPanel_1GB
59,000تومان شش ماهه

میزبانی در ایران

 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
IR_cPanel_2GB
54,000تومان سه ماهه

میزبانی در ایران

 • ۲ گیگابایت فضای میزبانی
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
IR_cPanel_5GB
119,000تومان سه ماهه

میزبانی در ایران

 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
IR_cPanel_10GB
229,000تومان سه ماهه

میزبانی در ایران

 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی