سرور مجازی هارد بالا

FR_VPS_STORAGE1
شروع از 160,000تومان ماهانه • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 300GB SATA HDD
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
FR_VPS_STORAGE2
شروع از 320,000تومان ماهانه • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 600GB SATA HDD
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
FR_VPS_STORAGE3
شروع از 505,600تومان ماهانه • 6GB Ram
 • 4Core CPU
 • 1000GB SATA HDD
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall