سرور مجازی ویژه گیم ایران

IR_Game_01 -2 موجود است

DDOS Protection


 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 30GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
IR_Game_02 -1 موجود است

DDOS Protection


 • 8GB Ram
 • 2Core CPU
 • 50GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
IR_Game_03 -1 موجود است

DDOS Protection


 • 12GB Ram
 • 4Core CPU
 • 80GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
IR_Game_04 -1 موجود است

DDOS Protection


 • 16GB Ram
 • 4Core CPU
 • 100GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
IR_Game_05 -1 موجود است

DDOS Protection


 • 24GB Ram
 • 6Core CPU
 • 150GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth