سرور مجازی عربستان

سرور مجازی عربستان - سرور مجازی عربستان پلان 512
شروع از 300,000تومان ماهانه
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB HDD
 • Unlimited BW
 • 99% UpTime
سرور مجازی عربستان - سرور مجازی عربستان پلان 1 گیگ
شروع از 390,000تومان ماهانه
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 30GB HDD
 • Unlimited BW
 • 99% UpTime
سرور مجازی عربستان - سرور مجازی عربستان پلان 2 گیگ
شروع از 690,000تومان ماهانه
 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 50GB HDD
 • Unlimited BW
 • 99% UpTime
سرور مجازی عربستان - سرور مجازی عربستان پلان 4 گیگ
شروع از 1,530,000تومان ماهانه
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB HDD
 • Unlimited BW
 • 99% UpTime