سرور مجازی ترید

شبکه آی پی اختصاصی فرانسه
شروع از 160,000تومان ماهانه
 • دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه آی پی اختصاصی رومانی
249,600تومان ماهانه
 • دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه آی پی اختصاصی پرتغال
شروع از 249,600تومان ماهانه
 • دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه آی پی اختصاصی دانمارک
شروع از 198,400تومان ماهانه
 • دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه ی آی پی اختصاصی اتریش
شروع از 198,400تومان ماهانه
 • دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه آی پی اختصاصی انگلیس
شروع از 249,600تومان ماهانه
 • دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه آی پی اختصاصی لوکیشن خاص
شروع از 400,000تومان ماهانه
 • دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 700 گیگابایت ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
Trade-UK-2GB
416,000تومان ماهانه
 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 40GB SSD
 • United Kingdom Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-UK-4GB
774,400تومان ماهانه
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 50GB SSD
 • United Kingdom Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-UK-8GB
1,561,600تومان ماهانه
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 60GB SSD
 • United Kingdom Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-Turk-2GB
572,800تومان ماهانه
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD
 • Turkey Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-Turk-4GB
979,200تومان ماهانه
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD
 • Turkey Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-Turk-8GB
2,268,800تومان ماهانه
 • 8GB Ram
 • 6Core CPU
 • 80GB SSD
 • Turkey Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-NL-2GB
492,800تومان ماهانه
 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 55GB SSD
 • Netherlands Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-NL-4GB
979,200تومان ماهانه
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB SSD
 • Netherlands Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-NL-8GB
1,958,400تومان ماهانه
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 160GB SSD
 • Netherlands Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-DE-2GB
572,800تومان ماهانه
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD
 • Denmark Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-DE-4GB
979,200تومان ماهانه
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD
 • Denmark Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-DE-8GB
2,268,800تومان ماهانه
 • 8GB Ram
 • 6Core CPU
 • 80GB SSD
 • Denmark Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade--VPS--8GB
563,200تومان ماهانه • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB SSD NVMe
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade--VPS--12GB
848,000تومان ماهانه • 12GB Ram
 • 4Core CPU
 • 60GB SSD NVMe
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade--VPS--2GB
217,600تومان ماهانه
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD NVMe
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade--VPS--4GB
294,400تومان ماهانه • 4GB Ram
 • 3Core CPU
 • 40GB SSD NVMe
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall