هاست لینوکس ویژه

S-2GB
 • ۲ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۱۰۰ مگابایت حجم دیتابیس
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
S-7GB
 • ۷ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۴۰۰ مگابایت حجم دیتابیس
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
S-20GB
 • ۲۰ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۱ گیگابایت حجم دیتابیس
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی
S-30GB
 • ۳۰ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۲ گیگابایت حجم دیتابیس
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • آنی فعالسازی