سرور مجازی ایران

IR_VPS_01 0 موجود است
175,000تومان ماهانه
 • 2GB
 • 1Core
 • 20GB SSD
 • 100GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_02 0 موجود است
215,000تومان ماهانه
 • 3GB
 • 1Core
 • 25GB SSD
 • 200GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_e2_Nvme
149,000تومان ماهانه
 • 1024MB
 • 1Core
 • 20GB NVME
 • 100GB
IR_VPS_01_NVMe
215,000تومان ماهانه
 • 2GB
 • 1Core
 • 20GB NVMe
 • 150GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_02_NVMe
239,000تومان ماهانه
 • 3GB
 • 1Core
 • 25GB NVMe
 • 200GB
 • DDOS Protection