سرور مجازی میکروتیک فرانسه و کانادا

MIK_PRO 0 موجود است
شروع از 312,000تومان ماهانه

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

  • 128MB Ram
  • 1Core CPU
  • 1TB Traffic
  • 1Gb Uplink (Port)
  • France Location
MIK_ENT
شروع از 460,000تومان ماهانه

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

  • 512MB Ram
  • 2Core CPU
  • Unlimited Traffic
  • 1Gb Uplink (Port)
  • France / Canada Location