هاست اختصاصی ایران

H_DIR_ST1
شروع از 29,000تومان ماهانه
 • //parsvds.com/wp-content/uploads/2021/06/hostiran.png" width="256px" height="180px" style="background-color:transparent"/> فضای میزبانی 2 گیگابایت
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • cPanel کنترل پنل
 • ترافیک 50 گیگابایت
 • دامنه اضافه ندارد
H_DIR_ST2
شروع از 49,000تومان ماهانه
 • //parsvds.com/wp-content/uploads/2021/06/hostiran.png" width="256px" height="180px" style="background-color:transparent"/> فضای میزبانی 5 گیگابایت
 • رم 3 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • cPanel کنترل پنل
 • ترافیک 250 گیگابایت
 • دامنه اضافه 1 عدد
H_DIR_ST 3
شروع از 99,000تومان ماهانه
 • //parsvds.com/wp-content/uploads/2021/06/hostiran.png" width="256px" height="180px" style="background-color:transparent"/> فضای میزبانی 10 گیگابایت
 • رم 6 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • cPanel کنترل پنل
 • ترافیک 1 ترابایت
 • دامنه اضافه 2 عدد
H_DIR_PRO 1
شروع از 199,000تومان ماهانه
 • //parsvds.com/wp-content/uploads/2021/06/hostiran.png" width="256px" height="180px" style="background-color:transparent"/> فضای میزبانی 20 گیگابایت
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • cPanel کنترل پنل
 • ترافیک 3 ترابایت
 • دامنه اضافه 3 عدد
 • رایگان گواهی SSL
H_DIR_PRO 2
شروع از 399,000تومان ماهانه
 • //parsvds.com/wp-content/uploads/2021/06/hostiran.png" width="256px" height="180px" style="background-color:transparent"/> فضای میزبانی 50 گیگابایت
 • رم 16 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • cPanel کنترل پنل
 • ترافیک نامحدود
 • دامنه اضافه 5 عدد
 • رایگان گواهی SSL
H_DIR_PRO 3
شروع از 699,000تومان ماهانه
 • //parsvds.com/wp-content/uploads/2021/06/hostiran.png" width="256px" height="180px" style="background-color:transparent"/> فضای میزبانی 80 گیگابایت
 • رم 32 گیگابایت
 • پردازنده 6 هسته
 • cPanel کنترل پنل
 • ترافیک نامحدود
 • دامنه اضافه 10 عدد
 • رایگان گواهی SSL