سخت افزار

Hp DL360 G7 0 موجود است
8,000,000تومان
 • 1 تعداد یونیت
 • 2x5560 CPU
 • ۱۶GB RAM
 • P410 512MB Cache Controller
 • 2x P480 Power
 • دارد Original Rail KIT
 • دارد امکان خرید هارد
 • دارد پشتیبانی از SSD
 • دارد پشتیبانی از مجازی سازها
 • دارد IPMI
 • دارد پشتیبانی از RAID سخت افزاری
Hp DL360 G8 0 موجود است
13,500,000تومان
 • 1 تعداد یونیت
 • 2xE5-2620v1 CPU
 • ۱۶GB RAM
 • P410 1GB Cache Controller
 • 2x P480 Power
 • دارد Original Rail KIT
 • دارد امکان خرید هارد
 • دارد پشتیبانی از SSD
 • دارد پشتیبانی از مجازی سازها
 • دارد IPMI
 • دارد پشتیبانی از RAID سخت افزاری