ابتدا دامنه‌ای که قصد دارید بر روی هاست شما فعال شود را تنظیم کنید

www.

www.