سرور مجازی میکروتیک فرانسه و کانادا

MIK_ST
شروع از 84,000تومان ماهانه

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 128MB Ram
 • 1Core CPU
 • 50GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France / Canada Location
MIK_PRO
شروع از 98,000تومان ماهانه

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 128MB Ram
 • 1Core CPU
 • 1TB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France / Canada Location
MIK_ENT
شروع از 175,000تومان ماهانه

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 512MB Ram
 • 2Core CPU
 • Unlimited Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France / Canada Location